EN  عضویت در خبرنامه

February 25, 2018  |  6 اسفند 1396

ساراول   بنیانگذار صنعت تهویه در ایران

چیلر هوایی یکپارچه

 

چیلر هوایی یکپارچه ساراول یک مجموعه ی کامل طراحی شده برای محیط های باز (پشت بام یا حیاط) ، قابل استفاده در فروشگاه ها ، رستوران ها ، ادارات ، مدارس و کاربرد های صنعتی . کم حجم و آسانی در نصب باعث شده که تنها نیاز برای استفاده ، لوله کشی آب سرد تولیدی به محل مصرف (موتور خانه مرکزی یا ...) باشد.

 

 در 16 مدل با ظرفیت های 1200-10 تن

Model

Act.

Cap.

(Tons)

Comp.

Input

(Kw)

Evaporator

(GPM)

Weight

(Kg)

Dimensions

LENGTH

WIDTH

HEIGHT

SPLCH-10-1

8.9

9.0

21

1700

2500

2170

2000

SPLCH-15-1

11.7

12.2

28

1750

2500

2170

2000

SPLCH-15-2

12.4

13.7

30

1900

2500

2170

2000

SPLCH-20-1

14.3

14.0

34

1950

2500

2170

2000

SPLCH-20-2

17.0

18.7

41

2150

2500

2170

2000

SPLCH-25-1

18.0

17.8

43

2100

3000

2170

2000

SPLCH-30-1

21.1

21.7

51

2300

3000

2170

2000

SPLCH-30-2

23.0

24.8

55

2450

3000

2170

2000

SPLCH-40-1

29.7

33.8

71

2500

3500

2170

2000

SPLCH-40-2

28.2

28.5

68

2650

3500

2170

2000

SPLCH-50-1

36.6

39.7

88

3300

4780

2170

2000

SPLCH-50-2

35.2

36.6

85

3400

4780

2170

2000

SPLCH-60-1

43.8

47.6

105

3750

5780

2170

2000

SPLCH-60-2

41.5

44.0

100

3900

5780

2170

2000

SPLCH-80-2

60.6

66.3

146

4550

6780

2170

2000

SPLCH-100-2

72.9

79.8

175

4800

6780

2170

2000