EN  عضویت در خبرنامه

May 12, 2021  |  22 ارديبهشت 1400

ساراول   بنیانگذار صنعت تهویه در ایران

تامین‌کنندگان

تامین‌کنندگان به عنوان حلقه اساسی زنجیره تامین مواد، نقش مهمی را در تولید ایفا می‌نمایند. تامین‌کنندگان با انجام تولید و یا خدمت مناسب، در رفع بسیاری از مشکلات کمی و کیفی مواد و نیز تحویل به موقع محصولات نقش بسیار مهمی ایفا می‌نمایند.

شرایط پذیرش تامین‌کنندگان

کلیه تامین‌کنندگان طرف قرارداد با شرکت ساراول بایستی دارای شرایط ذیل باشند: