EN  عضویت در خبرنامه

June 19, 2021  |  29 خرداد 1400

ساراول   بنیانگذار صنعت تهویه در ایران

شرکت ساراول برای واحد برنامه ریزی مواد خود نیاز به یک متره کار صنعتی، دارای لیسانس در یکی از رشته های زیر را دارد:

 

مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مدیریت صنعتی

فارغ التحصیل از دانشگاه های سراسری و با حداقل ده سال سابقه در پروژه های ملّی یا صنایع فلزی یا لوازم خانگی.

مهارت های ذیل برای احراز این شغل الزامی است:

1-    آشنایی با نقشه های تهیه شده در محیط Auto Cad در سطح باز کردن فایل، اندازه گیری خطّی، جا به جایی در نقشه، و خواندن علائم نقشه کشی

2-    آشنایی با نرم افزارهای Microsoft Office

3-    آشنایی با زبان فنّی انگلیسی

4-    قابلیت ایجاد ارتباط کاری با انبار، تولید و حسابداری صنعتی

5-    تهیه گزارشات و آمار ادواری

6-     آشنایی با محاسبات وزنی، حجمی، و تبدیل آحاد

7-    آشنایی با تهیه کارت و درختچه مواد و B.O.M.

8-    آشنایی با محاسبات نقطه سفارش و حداقل موجودی انبار

9-    آشنایی با همکاران سیستم

10-  آشنایی با سایر نرم افزارهای تخصصی در رشته متره کاری و Estimation