EN  عضویت در خبرنامه

February 25, 2018  |  6 اسفند 1396

ساراول   بنیانگذار صنعت تهویه در ایران

با توجه به نام گذاری سال 88 بعنوان سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، و نیز وضعیت تغییرات آب و هوایی در کشور ، شرکت ساراول توانست که با بکارگیری از شیوه های جدید در نحوه استفاده از انرژی برق (مدیریت انرژی) از طرف شرکت برق منطقه غرب استان تهران ، لوح تقدیر در جهت صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی برق را دریافت کند که این امر از طریق برنامه ریزی برای تعمیرات ، در فصل تابستان که اوج پیک مصرف برق می باشد و نیز استفاده از لامپهای کم مصرف در سالنمای تولیدی و از همه مهمتر فرهنگ سازی در جهت درست مصرف کردن برق از سوی پرسنل حاصل شده است که لازم است از همه کسانی که  شرگت ساراول را در این خصوص یاری کردند تشکر و قدردانی شود.