EN  عضویت در خبرنامه

July 23, 2024  |  2 مرداد 1403

ساراول   بنیانگذار صنعت تهویه در ایران

 

Blygold

در مناطق جنوبی کشور و به خصوص در مناطق پالایشگاهی و نفتی که عوامل خورنده علاوه بر رطوبت مانند اسید ها و نمک ها در هوای محیط موجود می باشد مبدل های حرارتی از آسیب پذیر ترین دستگاه های در معرض این عوامل محسوب می گردند.

ظرفیت تبادل حرارتی این نوع مبدل ها ار تباط مستقیم با سطح پره ها (Fins) دارد. بنا بر این با از بین رفتن پره ها در اثر عوامل خوردگی هوای محیط ظرفیت و راندمان مبدل های در معرض اتقال حرارت با هوا کاهش می یابد.

به عنوان مثال به بررسی بیشتر یکی از مبدل های هوا خنک به نام کندانسور که در دستگاه های تهویه مطبوع و سرد خانه مورد استفاده قرار می گیرد ، می پردازیم.

کندانسور هوایی به زبان ساده وظیفه انتقال حرارت داخل ساختمان به هوای محیط خارج را دارد که در هوای آزاد نصب می گردد. هر چه سطح انتقال حرارت کندانسور کمتر باشد ، جهت انتقال حرارت ، اختلاف دمای مبرد داخل آن با هوای محیط هم بیشتر خواهد بود و این اختلاف دمای بیشتر به لحاظ ثابت بودن دمای هوای محیط ، فقط از طریق بالا بردن دمای مبرد امکان پذیر می باشد. ایجاد این دما تنها از طریق بالا بردن فشار مبرد ، توسط کمپرسور سیکل تبرید انجام می شود و این به این معنی مصرف انرژی الکتریکی بیشتر جهت ایجاد فشار و نتیجتاافزایش دمای مبرد به منظور انتقال حرارت مورد نظر در کندانسور می باشد.

توضیح دیگر اینکه ، افزایش دما خود عاملی بر تسریع انجام خوردگی محسوب می گردد.

بنا بر این یکی از طبعات خوردگی: ((کاهش سطح حرارتی کندانسور و عدم مصرف بهینه انرژی الکتریکی)) می باشد.

تاثیر منفی خوردگی در دستگاه های تهویه مطبوع تنها به بالا رفتن مصرف انرژی الکتریکی ختم نمی گردد ، بلکه محدودیت های دیگری در عملکرد دستگاه ها به وجود می آورد. به عنوان نمونه در دستگاه های تهویه مطبوع که از مبرد های با دمای تبخیر پایین استفاده می شود هنگامی که سطح انتقال حرارت کندانسور بر اثر خوردگی کاهش می یابد ، جهت ایجاد اختلاف دمای بیشتر بین دمای محیط و دمای کندانسینگ ، با بالا بردن فشار خروجی کمپرسور و به طبع آن دمای مبرد خروجی از کمپرسور به دمای نقطه بحرانی (Temperature Critical Point) خود نزدیک می شود.

به عنوان مثال هنگامی که در مناطق جنوبی دمای کندانسینگ 130-140 °F در نظر گرفته می شود، با کاهش سطح حرارتی کندانسور (ناشی از خوردگی) دمای کندانسینگ به بیش از 140 °F می رسد و این در حالیست که مبرد خروجی از کمپرسور در برخی مبرد ها به دمای نقطه بحرانی (Temperature Critical Point) رسیده است.

بنابراین یکی دیگر از طبعات خوردگی: ((اختلال در کارکرد دستگاههای تهویه مطبوع می باشد.))

نتیجه گیری

در مناطق جنوبی بخصوص مناطق نفتی و پالایشگاهی رعایت موارد ذیل الزامی به نظر می رسد:

در راستای تحقق اهداف فوق، شرکت ساراول اقدام به ارایه بهترین پوشش ضد خوردگی موجود با مشخصات فنی ذیل به نام Blygold نموده است.

شرکت ساراول تنها صاحب امتیاز و مجری رسمی شرکت Blygold International B.V در ایران می باشد.

 

 

اطلاعات تکمیلی

Treatment: Blygold PoluAL

Coating Type: Aluminum Impregnated Polyurethane

Color: Silver

Pretreatment: Blygold Passivation Treatment

Temperature Resistance (dry): up to 150°C (302°F)

Substrate: Aluminum and Copper

Test Result:

Layer Thickness: 25-30 µm (1 mil)

Pressure Drop: 0-5 % (depending on fin geometry)

Thermal Resistance: 0-3 % (depending on fin geometry)

Application: Qualify Blygold Applicator

UV Resistance: Excellent

Adhesion (cross hatch): 0 (European) 5b (USA)

Applications: Heat Exchanging Surface in Corrosive Conditions