EN  عضویت در خبرنامه

February 25, 2018  |  6 اسفند 1396

ساراول   بنیانگذار صنعت تهویه در ایران

شرکت ساراول در نظر دارد تعدادی از اقلام راکد خود را که لیست و تصویر آنها در ضمیمه این آگهی درج شده است،از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

لذا متقاضیان می توانند ضمن مشاهده لیست و تصاویر اقلام به مزایده گذاشته شده، جهت هماهنگی و ارسال درخواست خود با شماره تلفن 66282828 داخلی 344 ( آقای عادل زمانی) تماس حاصل نمایند.

 

لیست اقلام راکد قابل فروش

تصویر اقلام راکد قابل فروش