EN  عضویت در خبرنامه

July 23, 2024  |  2 مرداد 1403

ساراول   بنیانگذار صنعت تهویه در ایران

پروژه های داخلی

مجموعه های ورزشی

  استادیوم ورزشی فولاد خوزستان
  ورزشگاه اسلام شهر ( بارشین خشت )
  سالن ورزشی شهدای اقتدار شهریار
  ورزشگاه زینبیه در تهران نو
  مجتمع ورزشی نسیبه تهران
  ورزشگاه تربت حیدریه
  استادیوم ورزشی بیرجند
  مجموعه فرهنگی ورزشی اریکه ایرانیان
  مجموعه ورزشی مهستان
  مجموعه ورزشی و استخر کوثر شیراز
  مجموعه ورزشی مسجد امام حسن مجتبی
  استادیوم ورزشی 5000 نفره میانه
  مجموعه فرهنگی ورزشی شرکت نفت تبریز
  مجتمع ورزشی جزیره سیری