EN  عضویت در خبرنامه

July 23, 2024  |  2 مرداد 1403

ساراول   بنیانگذار صنعت تهویه در ایران

پروژه های داخلی

مراکز آموزشی و پژوهشی

  دانشگاه صنعتی شریف
  دبیرستان فرانسوی-ایرانی رازی
  پژوهشگاه نفت
  دانشگاه تهران
  دانشگاه آزاد یزد
  دانشگاه علامه طباطبایی
  دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  دانشگاه علوم پزشکی قم
  دانشگاه علوم پزشکی همدان
  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  مرکز فرهنگی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  دانشگاه الزهرا
  دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه
  جامعه المصطفی العالمیه
  دانشکده علوم پایه دانشگاه یزد
  دانشکدۀ فنی مهندسی ملوانی نفتکش ایران (محمود آباد) - 1382‎
  دانشکده بهداشت دانشگاه تهران (سال 1373)
  علوم فنون لیزر ایران
  پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
  پژوهشگاه رویان
  دانشگاه زابل
  دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
  دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  ستاد مرکزی دانشگاه سمنان
  انستیتو پاستور ایران
  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج